Kaplica

Kult Bożego Miłosierdzia

dzierz2

Dzierżanowo i Rąkcice to jedne z najbardziej oddalonych od orszymowskiego kościoła miejscowości naszej parafii. Stąd pojawiające się od lat postulaty, by wybudować kaplicę ułatwiającą mieszkańcom udział w życiu religijnym. Zamiar został podjęty przez ks. Ksawerego Ziemieckiego, a ukończony przez jego następcę ks. Zygmunta Ignatowskiego. Staraniem obecnego proboszcza kaplica i jej otoczenie są stale rozbudowywane i upiększane.

Kaplica pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia w Dzierżanowie gromadzi na niedzielnych mszach świętych parafian z pobliskich wiosek. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia obchodzony jest w niej odpust. Stale uzupełniane jest wyposażenie i wystrój kaplicy: otoczenie ołtarza, witraże, obrazy, figury i chorągwie oraz chór muzyczny. Dobudowany został przedsionek z dwuskrzydłowymi drzwiami i napisem "Jezu ufam Tobie". Upiększany jest również teren wokół. Powstało ogrodzenie, parking, utwardzono otoczenie kostką brukową. Ostatnio wokół kaplicy przeprowadzono prace odwadniające.

W lipcu 2012 roku w kaplicy miało miejsce uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej ziemiańskiej rodzinie Mieczkowskich, byłych właścicieli Dzierżanowa, których, jak głosi inskrypcja, "zawierucha wojenna 1939 - 45 pozbawiła gniazd rodzinnych". Tablicę ufundował pan Zbigniew Mieczkowski, potomek tego rodu, w czasie wojny żołnierz Dywizji Pancernej gen. Maczka, po wojnie zamieszkujący w Anglii.

dzierz1

20 października 2013 roku z kaplicy do dawnego parku dworskiego przeszła po mszy świętej procesja różańcowa zakończona uroczystym poświęceniem przez ks. Grzegorza Jendrzejewskiego figury Matki Bożej. Podczas uroczystości ponownie obecny był pan Zbigniew Mieczkowski. Figura została odrestaurowana nakładem pana Zygfryda Behrendta. Jak głosi tradycja, pochowani tu byli uczestnicy powstania styczniowego 1863 roku.

08 sierpnia 2019 roku, we wspomnienie św. Dominika, w kaplicy umieszczona została nowa nastawa ołtarzowa, ukazująca sakrament Eucharystii oraz Pokuty i Pojednania jako zdroje wypływające z Miłosiernego Serca Jezusowego. Obecnie na terenie przy świątyni powstają stacje dla nabożeństwa drogi światła.

 

Rozważania

Liturgia z Gościem Niedzielnym
 • Na obłokach
  Zakonnik podszedł do okna. Zauważył czyste, bezchmurne niebo i westchnął: „Aha, Panie Jezu, to jeszcze nie dziś…”. Prorok Daniel w proroczym widzeniu ujrzał Syna Człowieczego przybywającego „na obłokach nieba”, a Jan w Apokalipsie zapowiadał: Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. (Ap 1,7)
 • Niech poleją się łzy
  Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich wargach – mówi Psalm 45.
 • Syn Człowieczy, a w istocie król
  W pierwszym czytaniu słuchamy dziś słów orędzia proroka Daniela. Mówi o kimś, kto „na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy”. Dane mu jest coś wyjątkowego, bo „podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego”, a potem otrzymuje coś niesamowitego: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”.
 • Piłat czy Chrystus?
  Jak rozumieć królewską władzę Jezusa nad światem, nad Kościołem, nad nami?
 • Któż jak Bóg
  Michał jest jednym z trzech archaniołów znanych z Biblii. Dwaj pozostali to Rafał z Księgi Tobiasza i Gabriel, o którym czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Znaczenie imienia Michał rozpoczyna hebrajski znaczeniowy człon mi – który jest pytajnikiem „kto?”.

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

W diecezji

Gość w diecezji płockiej
 • W Płocku żyć i umierać... ale jak to wyglądało 800 lat temu?
  Odkryty przypadkowo w czasie badań Instytutu Pamięci Narodowej w 2016 r. cmentarz wczesnośredniowieczny w Płocku dopisuje nieznaną wcześniej kartę dziejów miasta.
 • Płońsk. Zadbane zabytki u Michała Archanioła
  Remont ołtarzy bocznych, św. Józefa i św. Stanisława Kostki, pozostanie najlepszą pamiątką kończącego się Roku św. Józefa.
 • Pokarm jak lek
  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W trudnych początkach życia tych maleńkich pacjentów kobiece mleko jest szczególnie cenne, zwraca uwagę płocka lekarz neonatolog Hanna Kajdas-Duda.
 • Czekają na pomoc
  Ogólnopolska baza rodzin Szlachetnej Paczki jest już otwarta - na swoich darczyńców po raz kolejny czekają osoby z Płocka, Płońska, Drobina, Golubia-Dobrzynia, Sierpca, Ciechanowa, Mławy i kilkunastu innych miejsc diecezji.
 • Płocczanie i "szklane domy"
  Znani płocczanie ostatniego stulecia są bohaterami nowej wystawy stałej w Muzeum Mazowieckim. Ciekawie zaaranżowana ekspozycja zawiera m.in. pamiątki po Władysławie Broniewskim i Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Czytania na dziś