Ogłoszenia duszpasterskie

UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

21 XI 2021 r.

 

1.     Dziś, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2.     Zgodnie z zapowiedzią, dziś zbieramy do puszek po Mszach Świętych datki na wsparcie uchodźców koczujących pod naszą wschodnią granicą, oszukanych przez reżim białoruski.

3.     Jutro przypada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Naszemu panu Organiście i chórowi parafialnemu składamy z tej okazji najlepsze życzenia pięknego śpiewu na chwałę Bożą i pożytek wiernych.

4.     W sobotę (27 XI) będzie zbiórka ministrantów w kościele o godz. 11.00.

5.     W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 09.00 będzie nabożeństwo do Świętej Rodziny a po Eucharystii o godz. 11.00 zaś spotkanie dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej Generalnej.

 

6.     Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy adwent i nowy rok kościelny. Rekolekcje adwentowe planujemy od Drugiej Niedzieli Adwentu, czyli od 5-go do 7-go grudnia.

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA

14 XI 2021 r.

 

1.  Dzisiaj, w drugą niedzielę listopada, przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.  Jest to zarazem tzw. Dzień Ubogich, ustanowiony przez papieża      Franciszka na XXXIII Niedzielę Zwykłą.

2.  Dziś, po Mszy Świętej o godz. 09.00 jest spotkanie kandydatów do bierzmowania.

3.  W czwartek po Mszy Świętej o godz. 17.00 pomodlimy się za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii.

4.  W piątek, o godz. 17.00 poprosimy o orędownictwo św. Józefa (w roku poświęconym temu Świętemu) w intencji całego Kościoła.

5. W sobotę (20 XI) będą spotkania dziecięcych grup różańcowych: w kaplicy w Dzierżanowie o godz. 10.00, w kościele w Orszymowie o godz. 13.00.

6.  W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po każdej Mszy Świętej będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do      Serca Pana Jezusa, za udział w którym można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

7.  W przyszłą niedzielę po Eucharystii o godz. 11.00 będzie spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.

 

8.  Już za dwa tygodnie rozpoczniemy adwent. Prośmy o możliwość dobrego przeżycia tego czasu, w obliczu narastającej pandemii i niepokoju na naszej granicy wschodniej.

 

 

 

SZÓSTA NIEDZIELA ZWYKŁA  -  17 II 2019

Rozważania

Liturgia z Gościem Niedzielnym
 • Na obłokach
  Zakonnik podszedł do okna. Zauważył czyste, bezchmurne niebo i westchnął: „Aha, Panie Jezu, to jeszcze nie dziś…”. Prorok Daniel w proroczym widzeniu ujrzał Syna Człowieczego przybywającego „na obłokach nieba”, a Jan w Apokalipsie zapowiadał: Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. (Ap 1,7)
 • Niech poleją się łzy
  Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich wargach – mówi Psalm 45.
 • Syn Człowieczy, a w istocie król
  W pierwszym czytaniu słuchamy dziś słów orędzia proroka Daniela. Mówi o kimś, kto „na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy”. Dane mu jest coś wyjątkowego, bo „podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego”, a potem otrzymuje coś niesamowitego: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”.
 • Piłat czy Chrystus?
  Jak rozumieć królewską władzę Jezusa nad światem, nad Kościołem, nad nami?
 • Któż jak Bóg
  Michał jest jednym z trzech archaniołów znanych z Biblii. Dwaj pozostali to Rafał z Księgi Tobiasza i Gabriel, o którym czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Znaczenie imienia Michał rozpoczyna hebrajski znaczeniowy człon mi – który jest pytajnikiem „kto?”.

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

W diecezji

Gość w diecezji płockiej
 • W Płocku żyć i umierać... ale jak to wyglądało 800 lat temu?
  Odkryty przypadkowo w czasie badań Instytutu Pamięci Narodowej w 2016 r. cmentarz wczesnośredniowieczny w Płocku dopisuje nieznaną wcześniej kartę dziejów miasta.
 • Płońsk. Zadbane zabytki u Michała Archanioła
  Remont ołtarzy bocznych, św. Józefa i św. Stanisława Kostki, pozostanie najlepszą pamiątką kończącego się Roku św. Józefa.
 • Pokarm jak lek
  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W trudnych początkach życia tych maleńkich pacjentów kobiece mleko jest szczególnie cenne, zwraca uwagę płocka lekarz neonatolog Hanna Kajdas-Duda.
 • Czekają na pomoc
  Ogólnopolska baza rodzin Szlachetnej Paczki jest już otwarta - na swoich darczyńców po raz kolejny czekają osoby z Płocka, Płońska, Drobina, Golubia-Dobrzynia, Sierpca, Ciechanowa, Mławy i kilkunastu innych miejsc diecezji.
 • Płocczanie i "szklane domy"
  Znani płocczanie ostatniego stulecia są bohaterami nowej wystawy stałej w Muzeum Mazowieckim. Ciekawie zaaranżowana ekspozycja zawiera m.in. pamiątki po Władysławie Broniewskim i Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej.