Grupy parafialne

Służba Bogu i ludziom

wspolnoty

Koła Różańcowe

Praktycznie każda wioska naszej parafii ma swoje Koło Różańcowe. W obecnej chwili mamy piętnaście kół, a to znaczy, że 300 osób zaangażowanych jest w różańcowych wspólnotach modlitewnych. Najdłużej istnieje Parafialne Koło Różańcowe z siedzibą w Borzeniu, które liczy 23 lata. Pozostałe koła rozpoczęły swoją działalność w 2005 roku.

Na początku każdego miesiąca, wymieniając się tajemnicami różańcowymi, koła podejmują modlitwę w konkretnej intencji naszej wspólnoty, parafii, Ojczyzny, Kościoła czy świata. W pierwsze soboty miesiąca gromadzą się w kościele parafialnym o godzinie 9.00 na Mszy Świętej w intencji wszystkich członków Bractwa i Kół Różańcowych. Pamiętają o zmarłych z naszych wspólnot różańcowych zamawiając Eucharystie w ich intencji. Biorą udział w pielgrzymkach różańcowych do Smardzewa i w innych pielgrzymkach parafialnych do różnych sanktuariów.

Każde koło pełni miesięczny dyżur w naszej świątyni, prowadząc w niedziele modlitwę różańcową przed poranną Mszą Świętą, czytając lekcje mszalne i wygłaszając wezwania modlitwy wiernych w czasie liturgii niedzielnej oraz troszcząc się o świeże kwiaty w kościele i czystość naszej świątyni.

 

Bractwo Różańcowe

Bractwo istnieje od 11 października 1727 roku. Powstało staraniem Wojciecha Barcikowskiego komornika ziemskiego Województwa Płockiego i zostało zaaprobowane przez biskupa płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego. Obecnie zrzesza 15 osób. Zelatorką jest pani Halina Nowacka. Zadania Bractwa to troska o wyposażenie świątyni parafialnej, animowanie liturgii, udział w asyście procesyjnej, modlitwa w potrzebach parafii i za zmarłych członków Bractwa.

 

Koło Przyjaciół Radia Maryja

Koło istnieje od chwili rozpoczęcia działalności przez Radio Maryja i liczy 8 osób. Przewodniczącą jest pani Halina Nowacka. Zadania Koła to wspieranie duchowe i materialne Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych, czytanie słowa Bożego w czasie liturgii oraz rozpowszechnianie prasy katolickiej.

 

Rada Parafialna

Obecna Rada Parafialna powołana została przez księdza proboszcza dnia 28 sierpnia 2011 roku. Liczy 23 członków. W jej skład wchodzą sołtysi, radni gminni i radni powiatowi z terenu naszej parafii.

Rada zbiera się dwa lub trzy razy w roku. Wspólnie z księdzem proboszczem podejmuje decyzje o najważniejszych przedsięwzięciach duszpasterskich i inwestycjach w parafii. Stara się dbać o pożytek duchowy wiernych i należycie troszczyć o dobra materialne parafii.

Od dnia 2 grudnia 2012 roku Rada tworzy zasadniczy trzon Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 

Asysta procesyjna

Asystę procesyjną stanowi około sześćdziesięciu osób, które zajmują się krzyżem, sześcioma feretronami, czterema chorągwiami, baldachimem, dwiema latarniami i sześcioma tzw. "poduszeczkami", które są noszone przez dzieci i młodzież. Przedstawiciele Bractwa i Kół Różańcowych noszą różaniec i świece. Mamy reprezentantów straży pożarnych, grupę kilku Bielanek i służbę liturgiczną. W razie przeszkód bez trudu można znaleźć zastępstwo, co świadczy o zrozumieniu wśród parafian ważności tej posługi.

Procesje eucharystyczne odbywają się w naszej parafii w Wielkanoc, w Boże Ciało i w oktawie tej uroczystości, w uroczystości odpustowe na świętego Floriana i Matkę Bożą Różańcową oraz regularnie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca.

 

Ministranci

W kościele parafialnym jest ich trzydziestu dwóch, w kaplicy w Dzierżanowie dziewięciu. Wśród nich jest trzynastu starszych i dwudziestu ośmiu młodszych ministrantów. Biorą oni udział w comiesięcznych zbiórkach ministranckich, by bardziej zrozumieć tajniki liturgii i doskonalić swą posługę przy ołtarzu oraz wzrastać w wierze i postawie chrześcijańskiej.

Kandydaci na ministrantów młodszych przyjmowani są po Pierwszej Komunii Świętej. Po półrocznym okresie formacji oficjalne przyjęcie na ministranta ma miejsce w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ministranci starsi przyjmują albę w trzeciej klasie gimnazjum w uroczystość św. Stanisława Kostki.

Ministranci brali udział w różnych turniejach i parafiadach z różnym skutkiem. Najczęściej byli reprezentowani przez drużynę piłki nożnej. Korzystają z sali ministranckiej w domu, której odnowienia dokonali we własnym zakresie. Jest w niej stół do tenisa, gra zwana popularnie "piłkarzykami" oraz atlas do ćwiczeń siłowych. Ministranci korzystają także z pobliskiej hali sportowej w Małej Wsi.

 

Chór parafialny

Chór parafialny został reaktywowany w 2005 roku. Prowadzi go pan Tomasz Dobrogost, nasz organista. Przez grupę przewinęło się już sporo śpiewających, w tej chwili chór liczy około 15 pań. Spotykają się one na próbach co tydzień lub raz na dwa tygodnie. Opanowały kilkadziesiąt starszych i nowych pieśni.

Chór śpiewa w kościele parafialnym w uroczystości i w niedziele, czasem na ślubach i pogrzebach. Raz w roku w ramach integracji chórzystki pielgrzymują do wybranego sanktuarium, biorą udział w wyjazdach rowerowych, organizują wspólną wieczerzę wigilijną, a także spotykają się przy innych okazjach np. imieninowych.

 

Scholka

Grupa śpiewa od ponad sześciu lat. W czasach, gdy nie zamykano szkół i dzieci było dużo więcej, scholka liczyła około trzydzieścioro członków. Dziś jest to dwanaście osób ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Pod kierunkiem organisty - pana Tomasza Dobrogosta scholka nauczyła się kilkudziesięciu pieśni i piosenek religijnych. Jej członkowie biorą udział w liturgii niedzielnej i świątecznej dwa, trzy razy w miesiącu. Śpiewają zawsze, gdy odprawiana jest Msza Św. z udziałem dzieci.

 

Grupa charytatywna

Grupa liczy troje stałych członków i wiele życzliwych osób, które gotowe są w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Dysponuje dwoma pomieszczeniami. W jednym gromadzi trwałą żywność, w drugim gównie odzież.

Artykuły żywnościowe pozyskiwane są z Płockiej "Caritas" i rozdzielane według wymogów stawianych przez tę instytucję oraz Unijny Program Pomocy PEAD. Rocznie rozdzielane jest średnio 9000 kg różnych artykułów żywnościowych. Odzież przekazywana potrzebującym pochodzi od życzliwych parafian, którzy umieszczają ją w dużej skrzyni stojącej pod chórem w kościele.

Ponadto grupa pozyskuje ofiary pieniężne, gromadzone w skarbonie w kruchcie kościelnej przy figurze św. Antoniego. Zebrany grosz jest wydatkowany na zakup żywności, głównie cukru, a także na doraźną pomoc pieniężną potrzebującym.

Członkowie grupy opiekują się dziećmi na wakacyjnych koloniach "Caritas" w Popowie jako wychowawcy. Uczestniczą systematycznie w szkoleniach prowadzonych przez naszą "Caritas" w ośrodku OO. Kapucynów w Zakroczymiu.

 

Biblijna Grupa Modlitewna

Grupa istnieje od siedmiu lat, przewinęło się przez nią kilkanaście osób, które teraz z różnych uzasadnionych powodów nie są w stanie modlić się razem systematycznie. Obecnie stały trzon grupy stanowi 5 osób. Są to w przewadze nauczyciele i katecheci. Spotkania odbywają się dwa, trzy razy w miesiącu. Grupa otwarta jest na każdego, kto chce włączyć się w rozważanie i modlitwę Pismem Świętym.

Medytacja słowa Bożego odbywała się dotąd według różnych kluczy, np. przypowieści Jezusa czy niektórych psalmów. Grupa poznawała też słowo Boże wypisane w wybranych ikonach. Obecnie rozważa ewangelie niedzielne. Pozwala to lepiej przygotować się do Eucharystii Dnia Pańskiego i owocniej przeżyć samą liturgię słowa.

Każde spotkanie rozpoczyna się nieszporami z Liturgii Godzin dla świeckich. Dalej następuje lektura wybranego fragmentu Pisma Świętego, a po niej wprowadzenie biblijno-teologiczne przez prowadzącego spotkanie oraz indywidualne wczytywanie się w słowo Boże. Jest też czas na dialog dotyczący bieżących spraw związanych z wiarą i moralnością chrześcijańską. Spotkania kończą się wspólną modlitwą.

 

Grupa oazowa

Grupa oazowa w naszej parafii istnieje od sześciu lat. Przez kilka lat funkcjonowały równolegle dwie grupy. Młodsza gromadziła dzieci od czwartej do szóstej klasy szkoły podstawowej i realizowała program Oazy Dzieci Bożych. Starsza grupa młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przeżywała formację Oazy Pierwszego Stopnia. Niestety od kilku lat znacznie zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży w naszej parafii. Dziś istnieje jedna grupa oazowa łącząca dzieci z ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum, która realizuje przystosowany dla niej program formacyjny. Grupa liczy 12 osób.

"Oazowicze" spotykają się w ciągu roku w soboty o godzinie 14.00 w salce parafialnej albo w pomieszczeniu dużej kancelarii parafialnej. Chętnie angażują się w liturgię podejmując posługę lektora, psałterzy sty i ministranta.  Wakacje urozmaicane były wyjściami w plener oraz wyjazdami rowerowymi. W planach są równie rekolekcje wyjazdowe. W minionym roku formacyjnym grupa otrzymała "foski", zewnętrzny znak przynależności do Ruchu "Światło-Życie".

 

Ochotnicze Straże Pożarne w Orszymowie i Dzierżanowie

Druhowie strażacy zgodnie z długą tradycją swoich organizacji nie tylko ratują ludzi i dobytek od pożarów i klęsk żywiołowych, ale również aktywnie uczestniczą w życiu Kościoła. W naszej parafii widać to podczas uroczystości odpustowych, procesji i obchodów rocznic patriotycznych. Druhowie tradycyjnie trzymają straż przy Grobie Pańskim w Wielkim Tygodniu. Poczty sztandarowe drużyn strażackich uświetniają uroczystości kościelne. Często gościmy również zaprzyjaźnioną orkiestrę OSP Rębowo, jej obecność i prezentowane utwory stały się już tradycyjnym elementem niektórych świąt. Związek strażaków z naszą parafią jest tym silniejszy, że jej patron św. Florian jest również ich patronem.

 

 

 

Rozważania

Liturgia z Gościem Niedzielnym
 • Na obłokach
  Zakonnik podszedł do okna. Zauważył czyste, bezchmurne niebo i westchnął: „Aha, Panie Jezu, to jeszcze nie dziś…”. Prorok Daniel w proroczym widzeniu ujrzał Syna Człowieczego przybywającego „na obłokach nieba”, a Jan w Apokalipsie zapowiadał: Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. (Ap 1,7)
 • Niech poleją się łzy
  Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich wargach – mówi Psalm 45.
 • Syn Człowieczy, a w istocie król
  W pierwszym czytaniu słuchamy dziś słów orędzia proroka Daniela. Mówi o kimś, kto „na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy”. Dane mu jest coś wyjątkowego, bo „podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego”, a potem otrzymuje coś niesamowitego: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”.
 • Piłat czy Chrystus?
  Jak rozumieć królewską władzę Jezusa nad światem, nad Kościołem, nad nami?
 • Któż jak Bóg
  Michał jest jednym z trzech archaniołów znanych z Biblii. Dwaj pozostali to Rafał z Księgi Tobiasza i Gabriel, o którym czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Znaczenie imienia Michał rozpoczyna hebrajski znaczeniowy człon mi – który jest pytajnikiem „kto?”.

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

W diecezji

Gość w diecezji płockiej
 • W Płocku żyć i umierać... ale jak to wyglądało 800 lat temu?
  Odkryty przypadkowo w czasie badań Instytutu Pamięci Narodowej w 2016 r. cmentarz wczesnośredniowieczny w Płocku dopisuje nieznaną wcześniej kartę dziejów miasta.
 • Płońsk. Zadbane zabytki u Michała Archanioła
  Remont ołtarzy bocznych, św. Józefa i św. Stanisława Kostki, pozostanie najlepszą pamiątką kończącego się Roku św. Józefa.
 • Pokarm jak lek
  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W trudnych początkach życia tych maleńkich pacjentów kobiece mleko jest szczególnie cenne, zwraca uwagę płocka lekarz neonatolog Hanna Kajdas-Duda.
 • Czekają na pomoc
  Ogólnopolska baza rodzin Szlachetnej Paczki jest już otwarta - na swoich darczyńców po raz kolejny czekają osoby z Płocka, Płońska, Drobina, Golubia-Dobrzynia, Sierpca, Ciechanowa, Mławy i kilkunastu innych miejsc diecezji.
 • Płocczanie i "szklane domy"
  Znani płocczanie ostatniego stulecia są bohaterami nowej wystawy stałej w Muzeum Mazowieckim. Ciekawie zaaranżowana ekspozycja zawiera m.in. pamiątki po Władysławie Broniewskim i Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej.