Kościół parafialny

Świątynia Matki Bożej Różańcowej

Patronką kościoła parafialnego w Orszymowie jest Matka Boża Różańcowa. Obecna murowana świątynia powstała w pierwszej połowie XIX wieku, ale poprzedziło ją kilka drewnianych kościołów budowanych po sobie przynajmniej od XIV wieku. Ostatni  z nich spłonął w maju 1799 roku. Ówczesny proboszcz ks. Horbowski tymczasowo odprawiał msze święte w jednym z pomieszczeń plebanii, a od sierpnia, z braku środków na nowy kościół, w wybudowanej własnym kosztem skromnej drewnianej kaplicy. Po kilkunastu latach jej opłakany stan domagał się rozbiórki i budowy nowej świątyni. Udało się to dopiero nowemu proboszczowi ks. Piotrowi Strzegowskiemu, który uzyskał wsparcie fundatora Floriana Lasockiego, sędziego pokoju ziemi wyszogrodzkiej, parafian i władz. W 1825 roku rozpoczęła się trwająca trzy lata budowa murowanego kościoła, który po kolejnych rozbudowach i remontach istnieje do dzisiaj.

koscŚwiątynia początkowo była dość prostą budowlą na planie prostokąta. Przez następne dziesięciolecia, aż do początków XX wieku następowały kolejne etapy jej rozbudowy. Za czasów ks. Wiktoryna Krzyżanowskiego w roku 1877 została dobudowana fasada z charakterystyczną  wieżą. Pod koniec XIX wieku ksiądz Władysław Leonowicz powiększył okna nadając im obecny wygląd. Jednak ostateczny kształt kościoła, ten który znamy dzisiaj, to zasługa ks. Marcelego Przedpełskiego. Ten energiczny kapłan przy wsparciu parafian w 1910 roku dobudował dwie boczne kaplice, prezbiterium z wieżyczką na sygnaturkę, zakrystię, kruchtę, boczne wejście i piętrową lożę. Uroczystość ponownego poświęcenia kościoła z udziałem kilkunastu księży i kilku tysięcy wiernych odbyła się 2 października 1910 roku. Z upoważnienia biskupa płockiego dokonał jej ks. Stanisław Figielski. Wydarzenie to zostało odnotowane w płockim piśmie diecezjalnym "Mazur". W następnym roku świątynia została pomalowana przez artystę malarza Antoniego Dowmonta. Przy okazji rozbudowy kościół otrzymał również nowy parkan, a od strony drogi stanęła figura Chrystusa z krzyżem ufundowana przez gospodarza Jana Łagodzińskiego (później przeniesiona na drugą stronę drogi przed plebanię).

Ołtarz główny ufundowany przez rodzinę Kryńskich, właścicieli Dzierżanowa, został wykonany w 1911 roku  z drewna dębowego przez Piotra Misiewicza z Mławy. Rzeźby świętych Piotra i Pawła  oraz anioły z sześcioramiennymi lichtarzami po bokach cyborium wykonał  artysta Tałaj z Warszawy. Obraz Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem z 1857 roku malowany przez Jacentego Sachowicza,  przeniesiony z wcześniejszego ołtarza głównego, został powiększony przez Rajkowskiego z Warszawy. Obraz św. Floriana (zapewne autorstwa warszawskiej malarki Aleksandry Jasińskiej - Nowickiej) umieszczono na zasuwie głównego ołtarza w dwudziestoleciu międzywojennym. Oba obrazy z ołtarza zostały poddane gruntownej renowacji w 2005 r. Balustrada z okresu powstania nowego ołtarza to fundacja Heleny Biesiekierskiej ze Święcic. Dwa ołtarze boczne neobarokowe wykonał Antoni Szulc z Poznania.

Ponowny remont przeprowadzono w kościele w 1926 roku, a więc już za czasów ks. Jana Błaszczaka. Natomiast obecne malowidła ścienne w świątyni to efekt pracy artystycznej rodziny Drapiewskich, której najsłynniejszy przedstawiciel, Władysław zdobił malowidłami katedrę w Płocku.

We wnętrzu warto zwrócić uwagę również na żeliwną ambonę z lat 60. XIX wieku (później przerabiali ją i przenosili robotnicy małowieskiej cukrowni pod kierunkiem inżyniera Lamparskiego), XIX-wieczne feretrony - niedawno gruntownie odnowione, kilka tablic epitafijnych upamiętniających dawnych proboszczów i ziemian oraz tablicę poświęconą pochodzącemu z Orszymowa majorowi Janowi Jaroszkowi, oficerowi Narodowych Sił Zbrojnych, szefowi sztabu Zgrupowania "Chrobry II" poległemu w powstaniu warszawskim.

W otoczeniu orszymowskiej świątyni warto skupić uwagę na pochodzącym z 2 połowy XIX wieku nagrobku rodziny Małowieskich z Dzierżanowa (obok południowej kaplicy) z figurami płaczek gaszących pochodnie. Po tej samej stronie stoi figura Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej ufundowana w 1901 roku przez proboszcza Władysława Leonowicza i parafian, wykonana z blachy, na podmurówce i blaszanym cokole, restaurowana w 2008 roku. Od kilku lat świątynię otaczają rzeźbione w drewnie kapliczki różańcowe autorstwa Henryka i Haliny Nowackich. Warto jeszcze wspomnieć o plebanii zbudowanej w 1913 roku wg projektu inż. Zienkiewicza z Płocka na miejscu poprzedniej z roku 1870, usytuowanej naprzeciw kościoła.

 

 

 

Rozważania

Liturgia z Gościem Niedzielnym
 • Na obłokach
  Zakonnik podszedł do okna. Zauważył czyste, bezchmurne niebo i westchnął: „Aha, Panie Jezu, to jeszcze nie dziś…”. Prorok Daniel w proroczym widzeniu ujrzał Syna Człowieczego przybywającego „na obłokach nieba”, a Jan w Apokalipsie zapowiadał: Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. (Ap 1,7)
 • Niech poleją się łzy
  Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich, wdzięk rozlał się na Twoich wargach – mówi Psalm 45.
 • Syn Człowieczy, a w istocie król
  W pierwszym czytaniu słuchamy dziś słów orędzia proroka Daniela. Mówi o kimś, kto „na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy”. Dane mu jest coś wyjątkowego, bo „podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego”, a potem otrzymuje coś niesamowitego: „Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”.
 • Piłat czy Chrystus?
  Jak rozumieć królewską władzę Jezusa nad światem, nad Kościołem, nad nami?
 • Któż jak Bóg
  Michał jest jednym z trzech archaniołów znanych z Biblii. Dwaj pozostali to Rafał z Księgi Tobiasza i Gabriel, o którym czytamy w Ewangelii według św. Łukasza. Znaczenie imienia Michał rozpoczyna hebrajski znaczeniowy człon mi – który jest pytajnikiem „kto?”.

Goście na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

W diecezji

Gość w diecezji płockiej
 • W Płocku żyć i umierać... ale jak to wyglądało 800 lat temu?
  Odkryty przypadkowo w czasie badań Instytutu Pamięci Narodowej w 2016 r. cmentarz wczesnośredniowieczny w Płocku dopisuje nieznaną wcześniej kartę dziejów miasta.
 • Płońsk. Zadbane zabytki u Michała Archanioła
  Remont ołtarzy bocznych, św. Józefa i św. Stanisława Kostki, pozostanie najlepszą pamiątką kończącego się Roku św. Józefa.
 • Pokarm jak lek
  Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W trudnych początkach życia tych maleńkich pacjentów kobiece mleko jest szczególnie cenne, zwraca uwagę płocka lekarz neonatolog Hanna Kajdas-Duda.
 • Czekają na pomoc
  Ogólnopolska baza rodzin Szlachetnej Paczki jest już otwarta - na swoich darczyńców po raz kolejny czekają osoby z Płocka, Płońska, Drobina, Golubia-Dobrzynia, Sierpca, Ciechanowa, Mławy i kilkunastu innych miejsc diecezji.
 • Płocczanie i "szklane domy"
  Znani płocczanie ostatniego stulecia są bohaterami nowej wystawy stałej w Muzeum Mazowieckim. Ciekawie zaaranżowana ekspozycja zawiera m.in. pamiątki po Władysławie Broniewskim i Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej.